Ursprungliga dateringssystemet (Kuba)

Med det Ursprungliga dateringssystemet (även kallat NIVELACUSO) avses det kodsystem för datering av cigarrförpackningar som infördes inom den kubanska cigarrindustrin 1985 och avvecklades 1998.

Kodnyckeln NIVELACUSO’s tio bokstäver motsvarade en siffra enligt följande:

N     I     V     E     L     A     C     U     S     O

1     2     3     4     5     6      7     8      9     0

Med detta kan man ange datum på följande sätt:

Månadsnummer                      Kod

 1. Januari                             N eller ON
 2. Februari                           I eller OI
 3. Mars                                  V eller OV
 4. April                                  E eller OE
 5. Maj                                     L eller OL
 6. Juni                                   A eller OA
 7. Juli                                     C eller OC
 8. Augusti                             U eller OU
 9. September                       S eller OS
 10. Oktober                                   NO
 11. November                              NN
 12. December                               NI

På motsvarande sätt kodade man årtal (endast de två sista siffrorna användes; 1985 blev således 85):

 • 1985 UL
 • 1986 UA
 • 1987 UC
 • 1988 UU
 • 1989 US
 • 1990 SO
 • 1991 SN
 • 1992 SI
 • 1993 SV
 • 1994 SE
 • 1995 SL
 • 1996 SA
 • 1997 SC
 • 1998 SU

En låda cigarrer med dateringskoden NNUU (månad först, årtal sedan) var således förpackad i november 1988; en annan låda med exempelvis USA (!)var förpackad i augusti 1996.

Detta dateringssystem avvecklades vid årsskiftet 1998/1999 och ersattes med det system som numera kallas Temporära dateringssystemet (se det).

Annonser
Published in: on 25 januari, 2011 at 17:22  Kommentera  
Tags:

Undergjord

Med undergjord avses ett tillstånd där cigarren är för löst packad. D.v.s. för lite tobak har använts i cigarrens inlaga varför cigarren blir alltför lätt att röka. Jämför övergjord.

Published in: on 25 maj, 2010 at 18:21  Kommentera  
Tags:
%d bloggare gillar detta: