Snus- och Tändsticksmuseum

logoSTMSnus- och Tändsticksmuseum är det nya namnet (sedan 1 mars i år) på det som förut kallades Tobaks- & Tändsticksmuseum (från år 2000), och före det Tobaksmuseet. Det senare invigdes i huset Gubbhyllan 1965, men samlingarna påbörjades redan 1915 i o.m. Svenska Tobaks tillblivelse samma år. Själva museet startades 1938 som ett personalmuseum för Svenska Tobaks anställda.

Museet – som numera alltså enbart riktar in sig på snus och tändstickor – har varit stängt en tid men öppnar inom kort igen med ny inriktning och (vad det verkar) något decimerad personalstyrka. Orsaken till förändringen står att finna i att svensk lagstiftning numera förhindrar Swedish Match att stödja bl.a. cigarrinriktade projekt.

———————-

Personlig kommentar från redaktionen: Något brast inom redaktören när dessa nyheter nådde fram… 😦

Det är ju bedrövligt att statsmakterna beter sig på ett sådant sätt att en viktig och intressant del av vårt svenska kulturarv inte kan uppvisas eller bevaras på ett bra sätt för framtiden. Men man har ju de politiker man röstar fram…

Det här betyder också att projektet Svenskt Cigarrlexikon, inklusive dess samlingar av historiska cigarrer m.m. (inte sällan skänkta av lexikonets läsare och gynnare), alltmer framstår som en av de sista bastionerna inom svensk cigarr- & cigarillkultur.

Redaktörens sista askar av cigarrillen Puck skall rökas med andakt.

———————-

T o T-museums gamla internetadress (får stå här av arkivariska skäl): http://www.ttmuseum.nu/

 

Published in: on 15 mars, 2016 at 22:16  Comments (1)  
Tags: ,

AB Svenska Tobaksmonopolet

I år är det 100 år sedan Svenska Tobaksmonopolet bildades!

Svenska Tobaksmonopolets vackra firmamärke tagen ur insidan av en cigarrlåda.

Svenska Tobaksmonopolets vackra firmamärke tagen ur insidan av en cigarrlåda (detalj). (Bild från Swedish Match AB; används med tillstånd.)

AB Svenska Tobaksmonopolet (STM) var ett av svenska staten ägt monopolföretag som uppkom 1915 genom ett riksdagsbeslut redan 1914 i syfte att öka statens intäkter för att kunna stärka pensionerna och – minns att detta var under Första världskriget – tillföra extra medel till försvaret.

Bolaget fick sitt huvudkontor på Södermalm i Stockholm i det kvarter som kom att kallas Kv. Tobaksmonopolet i särskilda byggnader, sedemera mycket kulturhistoriskt intressanta, som i dagarna till stor del rivs för att ge plats för bostäder. (Olyckligt sätt att fira ett 100-årsjubileum kan tyckas…). Första verkställande direktören var Oskar Wallenberg (avgick 1929). Fabrikerna fanns runt om i landet i städer som t.ex. Malmö, Gävle, Göteborg, Arvika, Härnösand, Nässjö och Stockholm.

Inledningsvis gällde monopolet bara tillverkning av tobaksvaror men i o.m. Andra världskriget så kom även tobaksimporten att läggas in under STM. Med tiden skulle dock detta med tobaksmonopol komma att anses olämpligt och staten slopade sitt importmonopol genom ett riksdagsbeslut år 1961. År 1967 följde så också tillverkningsmonopolet med.

Bolaget ombildades till Svenska Tobaks AB (STA) som ägde bestånd fram till 1992.

Fotnot: I detta lexikon ses STM och STA som samma bolag och benämnes normalt bara Svenska Tobak.

Published in: on 28 mars, 2015 at 15:22  Kommentera  
Tags:

Spaniol

Spaniol, gemensam benämning på de bägge snussorterna Tabac de Seville och Tabac de Havanne; båda sålda genom spansk handel.

Published in: on 24 september, 2013 at 23:29  Kommentera  
Tags:

J.P. Schmidt Jun.

J.P. Schmidt Jun. är (var) en dansk tobaksfabrikant som grundades redan år 1778; och därmed är (var) Danmarks äldsta tobaksvarufabrik. Idag ägs namnet av dansk-svenska tobakskonglomeratet Scandinavian Tobacco Group (se det) som använder det för vissa klassiska Schmidt-varumärken, bl.a. Cigill, Manne och Lille Aroma; dessa båda kan köpas i Sverige.

Äldre dansk reklam för Schmidt-märket Manne. (© Bilden används med tillstånd av filatelisten.dk)

Äldre dansk reklam för Schmidt-märket Manne. (© Bilden används med tillstånd av filatelisten.dk)

Mer information på danskspråkiga Wikipedia: HÄR.

Published in: on 3 april, 2012 at 15:33  Comments (3)  
Tags:

Stripning

Stripning är den del i fabrikationsprocessen för cigarrer i vilket det torkade, fermenterade och återfuktade tobaksbladet befrias från den centrala mittnerven. Det går traditionellt till på så sätt att tobaksarbetaren med ett kraftigt ryck sliter loss nerven från bladet. Bladet delas också i processen i tvenne halvor. Numera används mest maskiner för detta produktionssteg. Den sålunda förfärdiga tobaken kallas stripad tobak eller även frogstrips och används i första hand för cigarrernas täckblad.

Tobaksfabriken skiljer på s.k. vänsterblad resp. högerblad eftersom de rullas på åt olika håll på cigarrprodukten. Den bortrivna mittnerven kan tas tillvara, manglas platt och sedan användas sönderskuren till inlaga i exempelvis cigaretter.

I Kuba och andra spansksspråkiga länder kallas den arbetare som utför detta arbetare för despillador, eller, eftersom dessa oftast är kvinnliga anställda, despilladora. Det faktum att dessa despilladoras inte sällan sitter/satt med försvarliga buntar täckbladsmaterial på sin lår under arbetet, har med största sannolikhet givit upphov till den mycket vanliga, men likafullt märkliga, myten om att de bästa havannacigarrerna skall rullas på insidan av tobaksarbeterskornas (helst jungfruliga) lår…

Den som vill se stripning medelst maskin kan gå till Tobaks- & Tändsticksmuseum på Skansen i Stockholm där Bosse och hans medarbetare under hantverksdagar maskinstripar underbara sumatrablad till den svenska cigarrcigaretten (cigarillen) Puck! Gör det!

Published in: on 22 mars, 2012 at 18:03  Kommentera  
Tags:

Sevillacigarr

Med sevillacigarr (torde på svenska uttalas ”sevilljacigarr”) avses en cigarr som är producerad i Spanien. Analogt med orden havannacigarr, domingocigarr och manillacigarr behöver denna cigarrtyp ej vara tillverkad i själva staden Sevilla.

De första i Europa tillverkade cigarrerna var sevillacigarrer och här låg den ena av de bägge fabriker som burit det stolta namnet La Corona (den andra ligger i Havanna, Kuba) som givit såväl coronafaconen som coronamodellen sitt namn.

Se vidare Spanien, Cigarrproducerande länder och Cigarrtobaksproducerande länder.

Published in: on 14 november, 2011 at 23:16  Kommentera  
Tags:

Stearinljus

Men det klart, man kan ju tänka sig undantag! 🙂

Ett stearinljus bör den hängivne cigarristen ha på sitt rökbord. Inte för att tända cigarren på utan för att kunna tända cederträstickan (som man tänder sin cigarr på) på. Dessutom är det mysigt!

En klassisk cigarrtyp har dock sitt utseende från det faktum att äldre tiders cigarrister tände på stearinljus. Det är den holländska tuitknaken (se det) som med sitt starkt avsmalnande inslag underlättar tändning på ett ljus.

Använd endast 100% stearinljus på ditt rökbord, undvik till varje pris de ljus som består helt eller delt av paraffin. De luktar illa och (för)stör din cigarrstund.

Äldre dansk reklametikett (anv. som brevmärke). (Bilden används med tillstånd från sajten filatelisten.dk.)

Äldre dansk reklametikett (anv. som brevmärke). (Bilden används med tillstånd från sajten filatelisten.dk.)

Se även Elddon.

Published in: on 21 september, 2011 at 21:42  Kommentera  
Tags:
%d bloggare gillar detta: