Cigarrskåp

Ett cigarrskåp är en äldre typ av cigarrförvaring, särskilt populära under den oskarianska eran och förmodligen fram till första världskrigets början (då cigarrkonsumtionen minskade rätt drastiskt och nya moder skulle tillkomma). Ej en humidor i egentlig mening eftersom organiserad befuktare saknades, låt vara att den stolta cigarrskåpsägaren måhända själv ställde in något litet glas vatten eller ett fat med potatisbitar.

Dessa skåp kunde vara tillverkade i t.ex. trä eller metall och var väl i regel väggupphängda. Kanske i ett rökrum, herrum eller ett kontor. Inuti fanns ett-par-tre hyllor där cigarrerna förvarades i sina lådor.

Bland svenska tillverkare kan särskilt nämnas Husqvarna Vapenfabriks AB (dagens Husqvarna AB), som med sitt omfattande gjuteri för vapentillverkning också göt många olika nytto- & konstföremål för hem och hus.

cigarrskap-mindre

© Husqvarna museum & Svenskt Cigarrlexikon, 2016

På bilden härovan ses två cigarrskåp i olika storlekar, mycket konstfullt förfärdigade, ur Husqvarna Vapenfabriks katalog för 1907. Som man kan se såldes de också som nyckelskåp! (Måhända den varianten var försedd med krokar i st. f. hyllplan?)

[Med cuivre pôli – som är en förkortning av det franska uttrycket cuivre jaune pôli (gulpolerad koppar alt. mässing) – avses polerad mässing, som är en koppar-zink-legering. Behandlingen syftade till att få föremålet att se ut som äkta brons. Metoden härstammade från Frankrike men blev mycket stor vid tyska gjuterier. Redan år 1906(!) ansåg emellertid Nordisk Familjeboks redaktion att cuivre pôli fallit ur modet.]


Hela artikeln dediceras ingenjören R. ”Standard” Larsson, Huskvarna.

Published in: on 13 oktober, 2016 at 21:59  Kommentera  
Tags:

Cigarrkopp

En cigarrkopp var fordomdags – på den tiden inget annat än cigarr (i princip) röktes – det vi idag kallar askkopp eller askfat. Och på den tiden detta ord nyttjades tillverkades en hel del fascinerande cigarrkoppar.

På bilden nedan bjuder vi på några exempel från Husqvarna Vapenfabriks AB (idag: Husqvarna AB). Vapenfabriken hade stor gjuterikapacitet som understödde vapentillverkningen, och en överskottskapaciteten användes för att tillverka bl.a. symaskiner och bruk- & konstföremål för såväl svenska folket som för export.

cigarrkopp-mindre

© Husqvarna museum & Svenskt Cigarrlexikon, 2016

Som synes är det ganska färgstarka personligheter som pryder en del av cigarrkopparna. Medan andra uppvisar en måhända något mer städad formgivning med kortlekar och hästtema. Sista cigarrkoppen torde  dessutom efterlikna den tyske kompositören Rickard Wagner!

Missa inte de stiliga tändsticksställen överst på sidan. No 4 och 5 var för väggupphängning medan 1 t.o.m. 3 lätt kan föreställas ha prytt ett oskarianskt herrum där go’a gla’a gubbar nedtyngde soffor och fåtöljer medan det bolmades och dracks brors-skålar i  iskyld punsch!

Samtliga bilder kommer från Husqvarna vapenfabriks katalog för 1907. (För ordet cuivre pôli, se uppslagsordet cigarrskåp <– länk.)


Artikeln dediceras herr P. Engström, Huskvarna.

Published in: on 13 oktober, 2016 at 21:58  Kommentera  
Tags:

Cigar-end collector

Cigar-end collector (Sv. ung. cigarrfimpssamlare) var ett lågbetalt lågstatusyrke i det viktorianska England. Cigarrökningen på den tiden var omfattande och cigarrfimpar kastades lite varstans på gator och torg. Fattiga människor utan annat levebröd samlade då fimparna och sålde dem; antingen till cigarrfabriker (Storbritannien hade vid denna tid en icke föraktlig inhemsk cigarrproduktion) som återanvände den ingående tobaken såsom (skuren / kort) inlaga; eller till andra fattiga som gärna ville röka cigarr men som inte hade råd att köpa nya cigarrer.

Tankarna går onekligen till Charles Dickens och Oliver Twist… [Red’s anm.]

I sin mycket sevärda teve-serie The Worst Jobs in History beskriver programledaren Sir Tony Robinson (”Baldrick”) detta yrke i sin resa genom historiens värsta yrken.

 

Published in: on 11 mars, 2016 at 21:15  Kommentera  
Tags:

Ceder

För ceder, se cigarrträ.

Published in: on 22 juli, 2015 at 17:31  Kommentera  
Tags:

Cigarettdieten

I synnerhet märket Lucky Strike förefaller ha gjort reklam för sina produkter i samband med cigarettdieten.

I synnerhet märket Lucky Strike förefaller ha gjort reklam för sina produkter i samband med cigarettdieten.

Cigarettdieten var en modediet som var som mest inne på 1920-talet. Tanken var att den som följde dieten skulle tända en cigarett istället för att äta, och i synnerhet istället för att äta desserter och andra sötsaker, när man var hungrig. Den tragiska paradoxen i sammanhanget är att detta sannolikt fungerar, vilket många som slutat röka (cigaretter) kan vittna om; man blir hungrig och man går upp i vikt. Att cigaretter ger upphov till lungcancer och andra sjukdomar var inte känt i någon större utsträckning på denna tid.

Svenskt Cigarrlexikon uppmanar ingen att prova denna diet, istället kan den som vill komma till rätta med sötsuget och viktuppgång prova lågkolhydratkost (som inte är en diet utan en livsstil); länkar finns längre ned på sidan.

De amerikanska aviatrisen Amelia Earhart användes i reklamen för idén om att konsumera cigaretter i stället för att äta. För mer om Amelias öde, klicka på TIGHAR-länken längre ned på sidan.

De amerikanska aviatrisen Amelia Earhart användes i reklamen för idén om att konsumera cigaretter i stället för att äta. För mer om Amelias öde, klicka på TIGHAR-länken längre ned på sidan. (Bilden är högupplöst, klicka för detaljerna.)

Published in: on 23 maj, 2014 at 19:35  Kommentera  
Tags:

Cigarrindian

En cigarrindian utanför en cigarraffär i Windsor, Storbritannien. (Bild från Wikimedia Commons.)

En cigarrindian utanför en cigarraffär i Windsor, Storbritannien. (Bild från Wikimedia Commons.)

En cigarrindian (Eng. Cigar store Indian) är en relativt hög träskulptur föreställande en tämligen stereotypisk, indian (alternativt även ”nordamerikansk urinvånare”). Bemålad i ofta ganska starka färger är indianen i allmänhet utrustad med en bunt cigarrer i näven. Syftet med dessa statyer är att placeras utanför tobaksaffärer och göra reklam för affärens tobaksprodukter i allmänhet och cigarrer i synnerhet. Numera kan de även vara tillverkade i plast etc.

Cigarrindianer fanns i Europa redan på 1600-talet. Eftersom det var amerikanska ursprungsinvånarna som lärde de nyanlända europeiska kolonisterna att njuta tobak så föll det sig tämligen naturligt att göra allmänheten uppmärksam på att ”här saluförs tobak!”, medelst en cigarrindian. På 1600-talet var ju många inte heller läskunniga så cigarrindianen blev en lättfattlig symbol för den nordamerikanska varan. Många, inklusive skulptörerna själva, hade endast vag uppfattning om vad en indian var, så de första träskulpturerna kunde ofta se ut som exotiska människor i allmänhet och inte sällan såg de ut mer som svarta människor än indianer. Andra tidiga namn för denna typ av reklamskulptur har inkluderat ”svart gosse” och ”virginier”.

Med tiden skulle dock cigarrindianerna få ett mer indianskt utseende och till slut även börja användas av tobakshandlare i Amerika. (Och redaktören tror att det är fler än han själv som – dock alltså egentligen något felaktigt – uppfattar cigarrindianerna som något typiskt angloamerikanskt.)

Ehuru denna skulptur är europeisk i sitt ursprung, är den numera inte så vanlig utanför europeiska tobaks- & cigarraffärer. I anglosaxiska länder förekommer den fortfarande, men är på tillbakagång. Det är dyrt med en cigarrindian av trä som får stå utanför butiken och kanske efterhand förstöras av väder och vind, och det anses säkert på många håll som politiskt inkorrekt att såväl göra reklam för tobak som att göra det med en figur förställande någon ur en etnisk minoritet.

Published in: on 12 augusti, 2013 at 00:32  Kommentera  
Tags:

Castro, Fidel

Fidel Castro njutandes en cigarr. (Copyright-fri; bilden kan antas vara i den publika domänen.)

Fidel Alejandro Castro Ruz (*1926 +2016) var en, med rötter i spanska Galicien,  kubansk cigarrökare och politiker. Castros egentliga yrke var advokatens, men han är mest känd som revolutionär och var under en lång följd av år Kubas ledare (i praktiken dess diktator). Han var Kubas premiärminister och ministerrådspresident 1959-2008; Kubas statsrådspresident 1976-2008 samt generalsekreterare för Kubas kommunistiska parti 1961-2011. Mellan 1959 och 2008 var han också överbefälhavare (Sp. Comandante en Jefe) för Kubas väpnade styrkor, något som gjort att Castro ibland kallats El Jefe.

I cigarrsammanhang är Fidels namn anknutet till flera cigarrelaterade fenomen: 1) Efter att USA’s dåvarande president John F. Kennedy (även han cigarrökare) infört ett handelsembargo mot Kuba år 1960 (vilket skedde bl.a. efter att Kuba började nationalisera amerikanska företag och tillgångar på ön) förändrades både Kubas cigarrexport och USA’s cigarrimport i grunden. Se vidare Förenta Staternas Handelsembargo mot Kuba (artikeln inte skriven än).

2) Cigarren Cohiba är i mångt och mycket Fidel Castros skapelse. Se vidare Cohiba (artikeln dock endast påbörjad).

3) Det amerikanska underrättelseorganet CIA har, enligt uppgifter som förekommit, vid ett flertal tillfällen försökt lönnmörda Castro. Åtminstone vid ett tillfälle diskuterades möjligheten att göra detta med hjälp av en förgiftad eller exploderande cigarr. Se vidare Exploderande cigarr. (Kan kanske vara värt att notera att när Kuba skänkt cigarrer till utrikes statsmän och diplomater, även i enstaka fall amerikanska sådana, så har de alltid varit felfria.)

4) Trots att alla förknippar Castro med cigarrer så slutade faktiskt Fidel Castro att röka i oktober 1985 på sin doktors inrådan och som i ett led i en anti-rökningskampanj på Kuba. (Märkligt! Dubbelt märkligt!)

Published in: on 14 augusti, 2012 at 10:37  Kommentera  
Tags:
%d bloggare gillar detta: