Inslagsgördel *Nytt ord?*

En inslagsgördel är den gördel som cigarrfabrikanten fäst runt cigarrens inslag (tändände). Exempel på cigarrer med inslagsgördel är Davidoff Puro d’Oro, Juan Clemente, Perdomo (vissa linjer) samt den numera nedlagda cigarren Por Larrañaga Lolas en Cedro. Inslagsgördel kan förekomma ensamt eller med en ordinarie gördel på sedvanlig plats. Den kan också förekomma tillsammans med en cedersvepning. Utseendemässigt är det vanligast med inslagsgördlar som liknar vanliga cigarrgördlar, men ex.vis Arturo Fuente har en del inslagsgördlar påminnandes om tygband.

Bruket med inslagsgördel är känt sedan åtminstone 1950-talet men har blivit avsevärt vanligare de senaste åren. En uppgift gör gällande att fabrikanterna slog inslagsgördlar på ovanligt starka cigarrer, men redaktören ställer sig dock tveksam till den uppgiften.

Snarare rör det sig om – som alltid nästan – marknadsföring. En inslagsgördel på en cigarr är uppseendeväckande och kan locka till konsumtion. Eftersom denna typ av gördel måste avlägsnas innan cigarren tänds skänker den åt cigarristen även en aning av ritual i samband med cigarrens konsumtion. Dock bör inte inslagsgördelns praktiska funktion att ge visst skydd åt cigarrens tändände föraktas.

Se även Cigarrgördel resp. Dubbelgördlad cigarr

Ett tack till sign. Bob som önskade denna artikel skriven.

Annonser
Published in: on 15 oktober, 2011 at 17:36  Kommentera  
Tags:

Isabelatobak

Isabelatobak, även kallad isabela, är en annan – och mycket mindre vanlig – benämning på manillatobak (se det). Benämningen stammar från den provins – Isabela – i Cagayandalen-regionen på ön Luzon i Filippinerna, där den bästa filippinska cigarrtobaken (manillatobaken) odlas. Utrycket Isabela är dock relativt vanligt på engelska för att benämna denna cigarrtobak.

Published in: on 3 juli, 2011 at 00:27  Kommentera  
Tags:

Inlaga

Inlagan (Sp. tripa, Eng. filler) är den mängdmässigt största delen av en cigarr; ca 80% av en cigarrs volym består av inlaga. Den bestämmer också en stor del av cigarrens smak och styrka. Inlagan kan bestå av antingen stripad inlaga (även kallat long filler/tripa larga) eller riven eller skuren inlaga (även kallas short filler/tripa corta). När inlagan är sammansatt enligt cigarrmästarens intentioner, sveps ombladet runt inlagan. Detta halvfabrikat kallas vickel. I så gott som alla metoder som omfattar stripad inlaga strävar handcigarrmakaren efter att placera de starkare tobakssorterna (ligero) i mitten och de lättare (volado) i ytterskiktet.

Inlagan kan formas på flera olika sätt i vickeln:

  • Tubad inlaga: inlagebladen, som är stripade men inte rivna/skurna, formas till små rör som samlas till inlagans kropp innan de sveps i ombladet. Anses vara den svåraste inlagetekniken och används mest i de allra finaste (och dyraste!) premiumcigarrerna.
  • Dragspelsinlaga: varje blad i inlagan, som är stripad, viks ihop på mitten (på längden) varefter de ihopvikta inlagebladen samlas i bunt som företer vissa likheter med bälgen på ett dragspel. Bunten krams sedan ihop, varefter ombladet rullas på. Denna teknik anses något simplare än tubtekniken, men är relativt tidskrävande varför den används mest på lite dyrare cigarrer.
  • Bokinlaga: liknar dragspelsinlagetekniken, men här viks alla blad, även de stripade, tillsammans, efter att ha lagts på en hög. Därefter kramas och ombladas inlagan. Effektiv och tidsbesparande inlageteknik varför de allra flesta premiumcigarrer tillverkas på detta sätt.
  • Liebermanninlaga: har sitt namn efter den allmänt förekommande Liebermannmaskinen. Inlagan, som kan vara såväl stripad som riven/skuren, formas med hjälp av en gummimatta eller liknande (typ ”sushimatta”). Mattan rullas ut och ombladet tillförs varefter vickeln skapas med en upprepad rullning. Snabb teknik och mycket vanlig, i synnerhet på billigare handtillverkade cigarrer. Enligt Europeisk lagstiftning är det tillåtet att kalla denna typ av cigarr för handtillverkad.
  • Maskintillverkad inlaga: inlagan som oftast är riven eller skuren matas in i maskinen som med hjälp av ombladet – inte sällan bandtobak på stora rullar – formar tobaken till långa rullar som klipps i avsedda längder . Denna maskintillverkade vickel kan därefter erhålla ett handpålagt täckblad av naturtobak, ett maskinpålagt täckblad av naturtobak eller, i enklare fall, ett maskinpålagt täckblad av bandtobak. (I de fall det är samma maskin som tillverkar vickeln som lägger på täckbladet (oavsett kvalitet) talar man om komplettmaskiner.

Om man skär upp en cigarr med en skalpell på längden bör en van cigarrist kunna avgöra vilken teknik som använts vid vickelns framställning.

Se vidare Cigarrens anatomi.

Published in: on 12 april, 2011 at 19:52  Kommentera  
Tags:

ICT-märke

Med ICT-märke avses två klassiska märken, och ett modernt, för havannacigarrer som förut tillverkades av Habanos SA men som nu gör av Internacional Cubana de Tabacos SA (ICT). Samtliga är maskintillverkade och använder riven tobak som inlaga. Tillgången på dessa märken är begränsad. De tre är f.n. (2011):

  • Belinda
  • Guantanamera
  • Troya

Se även Globalt märke, Nischmärke, Flermarknadsmärke samt Lokalt märke.

Published in: on 30 januari, 2011 at 00:05  Kommentera  
Tags:

Internacional Cubana de Tabacos, S.A.

ICT är det kubanska företag som ansvarar för de maskintillverkade cigarrerna och cigarillerna. Företaget grundades år 2001 och producerar f.n. märkena Troya, Belinda och Guantanamera samt de minsta storlekarna av alla de stora Habanos-märkena. Vill man vara krass kan man påstå att detta bolag bildades för att Kuba  med gott samvete skulle kunna påstå att inga av Habanos’ produkter är maskintillverkade.

Published in: on 19 oktober, 2010 at 21:25  Kommentera  
Tags:

Israel Putnam

Israel Putnam

(f. 1718. d. 1790) brittisk officer och sedemera amerikansk revolutionsgeneral. P. föddes i Massachussets men levde större delen av sitt liv i Connecticut. P. var såväl jordbrukare som officer och värdshusvärd. Under sin tid under brittisk flagg deltog han i flera olika fälttåg, bl.a. mot såväl fransmännen som indianerna.

I cigarrsammanhang är dock hans viktigaste insats sitt deltagande i den brittiska belägringen och efterföljande ockupationen av dåvarande spanska staden Havanna på Kuba sommaren 1762. På Kuba sägs det att P. stötte på den förträffliga kubanska tobaken och kanske också de kubanska rökverken. När han sedemera hemförlovades lär han ha medtagit såväl tobak som tobaksfrön samt sannolikt också cigarrer hem till Hartford, Connecticut – vilket alltså skall vara ursprunget till den idag så kända täckbladstobaken connecticut. Historien om P.’s tobaksimport är inte i alla avseenden kända, men helt osannolik är dock historien ej.

Intressant nog intog britterna senare samma år även staden Manilla på Filippinerna; därmed hade spanjorerna förlorat båda sina koloniala huvudstäder; Havanna i Spanska Västindien och Manilla i Spanska Ostindien. Båda städerna återlämnades i Freden i Paris 1763 i utbyte mot Florida och Menorca.

Vad gäller Israel Putnam så vände han britterna ryggen några år efter besöket på Kuba och kom att bli en av den Amerikanska revolutionens mer kända, ehuru kanske ej mest begåvade, befälhavare. Charmerande är dock historien om hur han anslöt sig till the Continental Army: när P. den 20 april 1775 fick höra nyheten om Slaget vid Lexington lämnade han promt den plog han för stunden plöjde med, mitt på fältet, och red iväg till slagfältet för att inställa sig! Vem vet, kanske var det sina tobaksfåror han plöjde?

Published in: on 9 juni, 2010 at 21:01  Kommentera  
Tags:

Imperial Tobacco PLC

I. är världens fjärde största tobaksbolag med säte i Bristol, Storbritannien. Det grundades år 1901 genom en sammanslagning av 13 mindre tillverkare. Genom uppköp har I. växt ordentligt senare år och omfattar bl.a. Altadis (och därigenom halva Habanos SA), Davidoff cigaretter, Gitanes, Gauloises, rullpapperet Rizla och svenska snuset Skruf.

Published in: on 6 juni, 2010 at 22:12  Kommentera  
Tags:
%d bloggare gillar detta: