Bland spioner, segel och cigarrer.

Engelska originalupplagan. (Bild från Wikimedia Commons.)

Engelska originalupplagan. (Bild från Wikimedia Commons.)

Om den för en tid sedan anmälda novellen Professor Frans Stenberg och det stulna gudahuvudet var en typisk encigarrsbok så kommer här ett boktips för en bra flercigarrsbok (bra i betydelsen trevlig att läsa och med cigarranknytning).

Sandbankarnas gåta (Eng. The Riddle of the Sands), av den brittisk-irländske författaren, cigarrökaren, militären, revolutionären m.m. Erskine Childers, DSC*, har ibland betecknats som den första spionromanen. (I hård konkurrens med cigarrökaren Kiplings bok Kim). Den är skriven år 1901-1903 och handlar om två unga pip- & cigarrökande britter – Davies och Carruthers – som en sensommar och tidig höst något av de första åren av 1900-talet seglar omkring i norra Tyskland för att, på eget bevåg, samla information till Moder Britannia beträffande den tyska flottan.

För att vara så pass gammal som den är – mer än 110 år! – känns boken påfallande modern i många stycken, låt vara att den även bjuder på företeelser som unga män som dinerar på sin klubb, alltid ombytta till frack eller smoking, och har för avsikt att segla i mörkblåa kavajer och vita flannelbyxor. Som reser med stora koffertar och där kommunikationsmedlet var handskrivna brev eller kort. (För att inte tala om sådana anakronismer som stavas fosterlandskärlek och vördnad för majestätet!)

Syftet med boken var att uppmärksamma Storbritannien och dess folk på den tyska upprustningen i dessa tider före första världskriget. Winston Churchill kom senare att medge att Childers bok faktiskt förändrat Amiralitetets planläggningar med bl.a. anläggandet av örlogsbaser längs med Storbritanniens östkust. Childers var vid denna tid en varm anhängare av det Brittiska imperiet och deltog i Boerkriget. Han var medlem av det mycket prestigefyllda The Honourable Artillery Company och erhöll en förnäm krigsdekoration.

RobertErskineChilders

Författaren från tiden för Boerkriget och bokens författande. (Bild från Wikimedia Commons.)

När Irland fr.o.m. 1916 började göra sig självständigt tog Childers parti för detta och vände det brittiska väldet ryggen. Han kom  att ses som en av Eire’s grundläggarfäder. Desto mer tragisk är paradoxen att han skulle anklagas för olaga vapeninnehav år 1922 och – befunnen skyldig – avrättas av en exekutionspluton ur den unga republikens armé. Omedelbart före verkställandet av dödsstraffet tog han samtliga soldater i hand och ropade därpå: ”Tag ett steg framåt, pojkar! Det blir lättare så!”

Sandbankarnas gåta är alltså en flercigarrsbok och anbefalles lexibloggens läsare å det varmaste! Lämplig dryck till är whisky & soda. (Dock kan man, om man gillar att röka pipa, med fördel ta några stopp Borkum Riff (<–klicka) istället för cigarrer. Ön Borkum figurer nämligen i romanen och inspirerar definitivt till piprökning!).

______________________________

Fotnot: * = Distinguished Service Cross, brittisk krigsdekoration.

Anmärkning: Redaktören skulle ta sig själv ad notam och införskaffade ett paket Borkum Riff Whiskey Flavour, men har sedemera kunnat konstatera att piprökning inte är, s.m.s.  ”hans grej”. Hädanefter skall cigarrer enbart bliva hans melodi! :-)

Rekommendation: Försök få tag i den relativt sena svenska upplaga av denna bok som innehåller rikligt med kartor/ sjökort och förklarande illustrationer.

Published in: on 21 februari, 2015 at 20:23  Lämna en kommentar  
Tags: ,

Flercigarrsbok *Nytt ord*

En flercigarrsbok är en bok som kräver flera cigarrers avnjutande innan den är utläst. De flesta romaner hamnar alltså i denna kategori. Precis som med encigarrsboken (se det) så är det ju trevligt om även bokens handling har någon slags anknytning till njutande av cigarrer, eller kanske ett pipstopp.

I nästa inlägg kommer en bra och typisk flercigarrsbok anmälas.

 

Published in: on 21 februari, 2015 at 18:49  Lämna en kommentar  
Tags:

Encigarrsbok *Nytt ord*

En encigarrsbok är en bok som är så pass kort att det går att läsa ut den på den tid det tar att röka en god cigarr, i praktiken talar vi här alltså om noveller och historietter.

Ehuru icke att absolut tvång som måste det nog anses som extra trevligt om bokens handling på något sätt anknyter till cigarrer eller t.ex. piprökning. Principen ”ett plus ett är lika med tre eller mer” illustrerar detta.

Den steampunknovell som tidigare i vintras anmäldes här i lexibloggen, Professor Frans Stenberg och det stulna gudahuvudet (LÄNK) är en typisk encigarrsbok.

Published in: on 21 februari, 2015 at 18:45  Lämna en kommentar  
Tags:

Regeringen Rökfritt?

I Dagens Nyheter (LÄNK) idag onsdag har folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström presenterat regeringens planer för ett rökfritt Sverige år 2025. I sammandrag går dessa förslag ut på tre saker: 1) Begränsning av rökning på vissa allmänna platser, 2) Exponeringsförbud för tobaksprodukter och 3) Neutrala förpackningar.

Bortsett från att s.k. ”folkhälsoarbete” är ren fascism (eller kanske kommunism a la DDR: Volksgesundheitsarbeit…) så undrar man ju lite var kompromisserna, måttligheten, ja, den Gyllene Medelvägen är? Lite hänsyn från alla parter och möjligheter för rökarna att smita in i trevliga och ventilerade rökrum på ex.vis restauranger och flygplatser etc. – där man tillåts dricka allt från vatten via kaffe eller te till lite starkare drycker – vore sannolikt en mer civiliserad väg att gå. Eller, om man så vill, det är ju fritt fram för vilken restaurangägare som helst att förbjuda rökning på just sin uteservering om vederbörande så önskar.

Dessutom: behöver vi i Sverige fler förbud? Hur skulle det vara om denna ytterst svaga minoritetsregering koncentrerade sig på att stärka försvaret, fixa jobb åt alla, säkra sjukvården, återupprätta skolan i allt från ordning och reda till mer kompetens åt lärarkåren m.m. istället?!

Tyvärr verkar det som om svenska regeringar, oavsett färgkombination, föredrar att oombedda lägga livet tillrätta för medborgarna än att ta tag i de verkliga och svåra problemen. Men det är klart, det är lättare att vara repressiv än kreativ – Sverige har blivit ett land där statsmakten styr genom förbud, tvång, övervakning, åsiktskontroll och hot.

Bra och balanserad kommentar i SvD också (LÄNK).

Published in: on 18 februari, 2015 at 22:53  Comments (2)  
Tags:

Borkum Riff

Några olika Borkum-förpackningar.

Några olika Borkum-förpackningar.

Borkum Riff (Ty. Borkumrevet) är ett ursprungligen svenskt, numera internationellt röktobaksmärke (piptobaksmärke) som sedan ett antal år tillverkas av Scandinavian Tobacco Group A/S i Assen i Danmark (gamla Orlik-fabriken). Märket har sitt namn efter grundet Borkum Riff några sjömil nordväst om den tyska frisiska ön Borkum. Denna plats var fram till 1974 med i den svenska sjörapporten och många svenskar kände därför till Borkum Riff, ungefär som Fiskebankarna, Trubaduren eller Bjuröklubb.

Märket lanserades i Sverige år 1962 av dåvarande Svenska Tobak men fick dåligt genomslag. Senare skulle märket lanseras internationellt och blev tämligen omgående en mycket uppskattad produkt av piprökare i fr.f.a. Förenta Staterna. Efterhand övergick märket till Swedish Match AB och ägs(?) numera av dansk-svenska tobaksjätten STG.

Märket fanns och finns i ett stort antal smakvariationer, här listas några:

 • Borkum Riff Ultra Light
 • Borkum Riff Bourbon Whisky
 • Borkum Riff Scandinavian Mixture
 • Borkum Riff Cherry Liqueur
 • Borkum Riff Malt Whisky
 • Borkum Riff Cherry Cavendish
 • Borkum Riff Black Cavendish
 • Borkum Riff Vanilla Cavendish
 • Borkum Riff Champagne
 • Borkum Riff Special Mixture No. 8
 • Borkum Riff Orange & Honey
 • Borkum Riff Genuine Pure Tobacco
 • Borkum Riff Gold Cherry & Vanilla
 • Borkum Riff Gold Malt Whisky
 • Borkum Riff Admirals Flake Cherry
 • Borkum Riff Admirals Flake Vanilla

Vilka av dessa ovanstående som är i produktion nu resp. nedlagda undandrar sig redaktörens bedömning som dock från sin barndom väl kommer ihåg plastfickan med Borkums piptobak prydd med ett skepp misstänkt likt Regalskeppet Vasa* och som röktes av farbror’n i granngården; i synnerhet när han var ute i sin båt!

De många varianterna medför att någon beskrivning av de ingående tobakssorterna ej låter sig göras. Där torde dock finnas såväl cavendish som virginia och alla de andra kända sorterna liksom olika smaktillsatser.

Svenska Tobak uppgav i sin jubileumsbok Petum Optimum (Borås 1990) att Borkum Riff är en vindpinad ö med känd fyr på den nordfrisiska kusten. Det stämmer dock inte. Borkum Riff är ett grund tillhörande ostfrisiska öarna som haft ett fyrskepp på plats.

Fyrskeppet Borkum Riff på lösenfrimärke. (Ur Björn Moritz frimärkssamling.)

Fyrskeppet Borkum Riff på lösenfrimärke. (Bild från Björn Moritz© frimärkssamling**. Används med tillstånd.)

På lösenfrimärket härintill kan beskådas det sista bemannade tyska fyrskeppet: Borkum Riff. Hon var färdigbyggd 1956 och stod fram till 1988 på Borkumrevet innan hon blev museifartyg på själva ön Borkum. Platsen ( 53° 47′ N, 6° 22′ E) är idag utmärkt med en boj.

_______________________________

Fotnot: *= Numera vet redaktören att skeppet ifråga var från en 1600-talsetsning av konstnären Johann Baptista Homann –  vilket ju är lite lustigt eftersom Jan Mårtensons böcker om anti-hjälten Johan Homan (cigarrökare!) är en trevlig följeslagare vid cigarrstunden! **= http://www.shipsonstamps.org/Topics/html/fschiff.htm

Published in: on 17 februari, 2015 at 16:33  Lämna en kommentar  
Tags:

Bergling, Stig

berglingcigarr

Bergling med en cigarr i nypan på en järnvägsresa, cirka 1975. (Bilden ägs sannolikt av TT (Tidningarnas telegrambyrå) och används av Svenskt Cigarrlexikon såsom icke-kommersiell informationskälla.)

Stig Bergling (*1937 +2015) var en svensk cigarrökare, polis, officer och landsförrädare. (Bergling var också känd under namnen Eugen Sandberg och Stig Sydholt.)

Efter att ha arbetat som polis i 10 år hamnade Bergling på SÄPO och sedemera på Försvarsstaben. Han blev spion för Sovjetunionens räkning 1973, men arresterades i Tel Aviv av israeliska myndigheter 1979 efter flera års misstankar från bl.a. svenska säkerhetsmyndigheter. Bergling överfördes till Sverige och dömdes så småningom till livstids fängelse. Han rymde från sitt straff 1987 och uppehölls sig, tillsammans med hustrun, i bl.a. Sovjetunionen och Libanon. År 1994 återvände paret till Sverige varvid Bergling återfördes till fängelset. Han släpptes 1997 och blev med tiden tämligen sjuklig. Han avled den 24 januari 2015 på Stockholms Sjukhem.

Om Bergling kan sägas mycket – och mycket har också sagts på andra håll. Här begränsar vi oss till det cigarristiska!. Bergling lär ha fört en rätt vidlyftig livsstil med vin, kvinnor och sång och därigenom varit en ganska ivrig cigarrökare. Säkert gillade han att röka cigarr med det kan dock inte uteslutas att han var väl medveten om vilken imageförstärkare en cigarr kan vara för en person med såpass grandios självbild som Bergling uppges ha haft. (Som nämns på flera andra ställen i lexikonet så är cigarren en företeelse med starkt signalvärde.) Det är därför rimligt att han, trots sina svåra förbrytelser, omnämns här, som representant för de som använder cigarrer som ett rekvisita gentemot sin omgivning.

Published in: on 29 januari, 2015 at 18:07  Lämna en kommentar  
Tags:

Something for the weekend?

Suggestiv omslagsbild av tecknaren Olov Redmalm. (Bild lånad från författarens/ förlagets hemsida.)

Suggestiv omslagsbild av tecknaren Olov Redmalm. (Bild lånad från författarens/ förlagets hemsida.)

Eftersom vi nyligen haft uppe ämnet fiktiva piprökare (<- länk!) känns det utmärkt att få anmäla ett litterärt verk med tydlig doft av piptobak här i lexikonet. Den inte helt okände uppsalabon Mohamed Omar har nämligen utkommit med Professor Frans Stenberg och det stulna gudahuvudet – en kortnovell i ångpunkgenren med tydlig smak av Sherlock Holmes, air av upsalensiskt studentliv och, som redan nämnts, doft av tobak.

Detta lilla gotiska retronostalgiska verk – eller upsaliensisk pulp fiction som författaren själv dristar sig till att beskriva det som – präglas, som sig bör, av såväl oskarianska gaslyktor, kalebasspipor och stärkkragar liksom av vår tids mobiltelefoner, Star Wars-referenser och e-post. På blott 19 sidor serveras läsaren en klassisk deckargåta där intressant och klassisk bildning tillåts ta stort och angenämt utrymme.

Ehuru denna novell, som jag tror är författarens förstlingsverk inom genren, på några punkter saknar några klarläggande rader, rekommenderas den starkt för envar cigarrist som önskar sig något att läsa till kvällscigarren med tillhörande lättgrogg! (Man behöver inte vara utbildad i Uppsala eller ha starka böjelser för det studentikosa för att läsa denna novell, den går hem hos de flesta!)

Boken kostar Kr 30:– (plus porto 14:–) och köpes enklast direkt från förlaget, Aguéli förlag, HÄR (<- länk!).

”Kvällen därpå är det gasque på Uplands nation och Frans skall avtackas för sin berömliga gärning. Gasquen blir tidigt hög. Cigarröken ligger så tät i festsalen att ögonen tåras.” ur Professor Frans Stenberg och det stulna gudahuvudet av Mohamed Omar.

 

 

Published in: on 17 januari, 2015 at 09:03  Comments (1)  
Tags: ,
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 32 andra följare

%d bloggare gillar detta: