AB Svenska Tobaksmonopolet

I år är det 100 år sedan Svenska Tobaksmonopolet bildades!

Svenska Tobaksmonopolets vackra firmamärke tagen ur insidan av en cigarrlåda.

Svenska Tobaksmonopolets vackra firmamärke tagen ur insidan av en cigarrlåda (detalj). (Bild från Swedish Match AB; används med tillstånd.)

AB Svenska Tobaksmonopolet (STM) var ett av svenska staten ägt monopolföretag som uppkom 1915 genom ett riksdagsbeslut redan 1914 i syfte att öka statens intäkter för att kunna stärka pensionerna och – minns att detta var under Första världskriget – tillföra extra medel till försvaret.

Bolaget fick sitt huvudkontor på Södermalm i Stockholm i det kvarter som kom att kallas Kv. Tobaksmonopolet i särskilda byggnader, sedemera mycket kulturhistoriskt intressanta, som i dagarna till stor del rivs för att ge plats för bostäder. (Olyckligt sätt att fira ett 100-årsjubileum kan tyckas…). Första verkställande direktören var Oskar Wallenberg (avgick 1929). Fabrikerna fanns runt om i landet i städer som t.ex. Malmö, Gävle, Göteborg, Arvika, Härnösand, Nässjö och Stockholm.

Inledningsvis gällde monopolet bara tillverkning av tobaksvaror men i o.m. Andra världskriget så kom även tobaksimporten att läggas in under STM. Med tiden skulle dock detta med tobaksmonopol komma att anses olämpligt och staten slopade sitt importmonopol genom ett riksdagsbeslut år 1961. År 1967 följde så också tillverkningsmonopolet med.

Bolaget ombildades till Svenska Tobaks AB (STA) som ägde bestånd fram till 1992.

Fotnot: I detta lexikon ses STM och STA som samma bolag och benämnes normalt bara Svenska Tobak.

Published in: on 28 mars, 2015 at 15:22  Lämna en kommentar  
Tags:

Fem blå bröder

Fem blå bröder (ibland även Blå 5 bröder resp. Blå fem bröder) var ett röktobaksmärke (piptobak) som försåldes i gammaldags papperskarduser och som i Sverige är omnämnt för första gången år 1784 i dåvarande Frans Suell-bolagets produktkatalog. Märkets bakgrund är höljt i viss dunkel men sitt svenska namn står antagligen att finna i att Suell lät trycka omslaget till kardusen med blå färg.

Motivet på förpackningen visar fem herrar som konverserar varandra och några röker pipa. Därtill ses en vapensköld och – på några varianter – förefaller tobakstunnor inta en viktig placering i bilden. Walter Loewe uppger i sitt verk Petum Optimum (som utkom till Svenska Tobaks 75-årsjubileum 1990) att bilden tycks härstamma från en engelsk bok om njutningsmedel. Den bilden föreställer fem herrar som sitter kring ett bord och röker och dricker kaffe. Den bilden i sin tur faller tillbaka på en äldre upplaga av boken ifråga i vilken en bild av fem herrar och en dam sitter och röker och dricker. Damen redigerades alltså bort i den senare upplagan!

Märket var mycket populärt och som var regel inom svensk tobaksindustri så följde andra fabrikanter strax efter Suell-bolaget och lanserade sin egna varianter. I t.ex. Finland saluförde Strengbergs märket. Bilden på kardusen kom således att förändras över tid i takt med de olika ”afterapningarna”.

Hur länge märket i alla dess inkarnationer existerade är osäkert, men August Strindberg nämner märket (och rökte det sannolikt själv!) i sin dikt Solnedgång på havet (som f.ö. även innehåller en del andra intrssanta uttryck, se bl.a. ordet maduro-havanna).

I avvaktan på bildmaterial till denna artikel kan de som har möjlighet se sidan 127 i Petum Optimum för några exempel på kardusomslag med Fem blå bröder.

Jag ligger på kabelgattet
rökande ”Fem blå bröder”
och tänker på intet.

Ur Solnedgång på havet av August Strindberg.

Published in: on 28 mars, 2015 at 14:49  Lämna en kommentar  
Tags:

XVII Festival Habano (bildlänk)

XVII-Festival-2015-Logo-miniTrevliga bilder från XVII Festival Habano (17:e Havannacigarrfestivalen) som nyss avhållits på Kuba. (Länk till bildspel i den brittiska tidningen The Daily Telegraph HÄR.)

Published in: on 28 februari, 2015 at 23:10  Lämna en kommentar  
Tags:

Bland spioner, segel och cigarrer.

Engelska originalupplagan. (Bild från Wikimedia Commons.)

Engelska originalupplagan. (Bild från Wikimedia Commons.)

Om den för en tid sedan anmälda novellen Professor Frans Stenberg och det stulna gudahuvudet var en typisk encigarrsbok så kommer här ett boktips för en bra flercigarrsbok (bra i betydelsen trevlig att läsa och med cigarranknytning).

Sandbankarnas gåta (Eng. The Riddle of the Sands), av den brittisk-irländske författaren, cigarrökaren, militären, revolutionären m.m. Erskine Childers, DSC*, har ibland betecknats som den första spionromanen. (I hård konkurrens med cigarrökaren Kiplings bok Kim). Den är skriven år 1901-1903 och handlar om två unga pip- & cigarrökande britter – Davies och Carruthers – som en sensommar och tidig höst något av de första åren av 1900-talet seglar omkring i norra Tyskland för att, på eget bevåg, samla information till Moder Britannia beträffande den tyska flottan.

För att vara så pass gammal som den är – mer än 110 år! – känns boken påfallande modern i många stycken, låt vara att den även bjuder på företeelser som unga män som dinerar på sin klubb, alltid ombytta till frack eller smoking, och har för avsikt att segla i mörkblåa kavajer och vita flannelbyxor. Som reser med stora koffertar och där kommunikationsmedlet var handskrivna brev eller kort. (För att inte tala om sådana anakronismer som stavas fosterlandskärlek och vördnad för majestätet!)

Syftet med boken var att uppmärksamma Storbritannien och dess folk på den tyska upprustningen i dessa tider före första världskriget. Winston Churchill kom senare att medge att Childers bok faktiskt förändrat Amiralitetets planläggningar med bl.a. anläggandet av örlogsbaser längs med Storbritanniens östkust. Childers var vid denna tid en varm anhängare av det Brittiska imperiet och deltog i Boerkriget. Han var medlem av det mycket prestigefyllda The Honourable Artillery Company och erhöll en förnäm krigsdekoration.

RobertErskineChilders

Författaren från tiden för Boerkriget och bokens författande. (Bild från Wikimedia Commons.)

När Irland fr.o.m. 1916 började göra sig självständigt tog Childers parti för detta och vände det brittiska väldet ryggen. Han kom  att ses som en av Eire’s grundläggarfäder. Desto mer tragisk är paradoxen att han skulle anklagas för olaga vapeninnehav år 1922 och – befunnen skyldig – avrättas av en exekutionspluton ur den unga republikens armé. Omedelbart före verkställandet av dödsstraffet tog han samtliga soldater i hand och ropade därpå: ”Tag ett steg framåt, pojkar! Det blir lättare så!”

Sandbankarnas gåta är alltså en flercigarrsbok och anbefalles lexibloggens läsare å det varmaste! Lämplig dryck till är whisky & soda. (Dock kan man, om man gillar att röka pipa, med fördel ta några stopp Borkum Riff (<–klicka) istället för cigarrer. Ön Borkum figurer nämligen i romanen och inspirerar definitivt till piprökning!).

______________________________

Fotnot: * = Distinguished Service Cross, brittisk krigsdekoration.

Anmärkning: Redaktören skulle ta sig själv ad notam och införskaffade ett paket Borkum Riff Whiskey Flavour, men har sedermera kunnat konstatera att piprökning inte är, s.m.s.  ”hans grej”. Hädanefter skall cigarrer enbart bliva hans melodi! :-)

Rekommendation: Försök få tag i den relativt sena svenska upplaga av denna bok som innehåller rikligt med kartor/ sjökort och förklarande illustrationer.

Published in: on 21 februari, 2015 at 20:23  Lämna en kommentar  
Tags: ,

Flercigarrsbok *Nytt ord*

En flercigarrsbok är en bok som kräver flera cigarrers avnjutande innan den är utläst. De flesta romaner hamnar alltså i denna kategori. Precis som med encigarrsboken (se det) så är det ju trevligt om även bokens handling har någon slags anknytning till njutande av cigarrer, eller kanske ett pipstopp.

I nästa inlägg kommer en bra och typisk flercigarrsbok anmälas.

Published in: on 21 februari, 2015 at 18:49  Lämna en kommentar  
Tags:

Encigarrsbok *Nytt ord*

En encigarrsbok är en bok som är så pass kort att det går att läsa ut den på den tid det tar att röka en god cigarr, i praktiken talar vi här alltså om noveller och historietter.

Ehuru icke att absolut tvång som måste det nog anses som extra trevligt om bokens handling på något sätt anknyter till cigarrer eller t.ex. piprökning. Principen ”ett plus ett är lika med tre eller mer” illustrerar detta.

Den steampunknovell som tidigare i vintras anmäldes här i lexibloggen, Professor Frans Stenberg och det stulna gudahuvudet (LÄNK) är en typisk encigarrsbok.

Published in: on 21 februari, 2015 at 18:45  Lämna en kommentar  
Tags:

Regeringen Rökfritt?

I Dagens Nyheter (LÄNK) idag onsdag har folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström presenterat regeringens planer för ett rökfritt Sverige år 2025. I sammandrag går dessa förslag ut på tre saker: 1) Begränsning av rökning på vissa allmänna platser, 2) Exponeringsförbud för tobaksprodukter och 3) Neutrala förpackningar.

Bortsett från att s.k. ”folkhälsoarbete” är ren fascism (eller kanske kommunism a la DDR: Volksgesundheitsarbeit…) så undrar man ju lite var kompromisserna, måttligheten, ja, den Gyllene Medelvägen är? Lite hänsyn från alla parter och möjligheter för rökarna att smita in i trevliga och ventilerade rökrum på ex.vis restauranger och flygplatser etc. – där man tillåts dricka allt från vatten via kaffe eller te till lite starkare drycker – vore sannolikt en mer civiliserad väg att gå. Eller, om man så vill, det är ju fritt fram för vilken restaurangägare som helst att förbjuda rökning på just sin uteservering om vederbörande så önskar.

Dessutom: behöver vi i Sverige fler förbud? Hur skulle det vara om denna ytterst svaga minoritetsregering koncentrerade sig på att stärka försvaret, fixa jobb åt alla, säkra sjukvården, återupprätta skolan i allt från ordning och reda till mer kompetens åt lärarkåren m.m. istället?!

Tyvärr verkar det som om svenska regeringar, oavsett färgkombination, föredrar att oombedda lägga livet tillrätta för medborgarna än att ta tag i de verkliga och svåra problemen. Men det är klart, det är lättare att vara repressiv än kreativ – Sverige har blivit ett land där statsmakten styr genom förbud, tvång, övervakning, åsiktskontroll och hot.

Bra och balanserad kommentar i SvD också (LÄNK).

Published in: on 18 februari, 2015 at 22:53  Comments (2)  
Tags:
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 34 andra följare

%d bloggare gillar detta: